Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη επαγρύπνηση.    Δεν υπάρχει έκτακτο δελτίο καιρού

Οι άλλοι ιστότοποί μου:

SYKIA HOMEWEATHERSTATIONsikeaweather.alinos.eu

SYKIA METEOTEMPLATEsykiameteo.alinos.eu

alinos.eualinos.euΠοιός είναι Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:12crawl-you3.237.67.0 15:53 05-12-2020 16:06 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
01:00hbot185.191.171.0 16:05 05-12-2020 16:05 ?lang=en&p=wsPrecipRadar
No
j
---guest2.87.43.0 - 05-12-2020 15:27 ?pcSite=Y
n
---hbot185.191.171.0 - 05-12-2020 15:25 ?lang=el&p=trends
n
---hbot185.191.171.0 - 05-12-2020 14:45 ?lang=el&p=ws_wind_map_2
n
---bot.158.69.243.0 - 05-12-2020 13:35 ?p=ewnFctHead2&lang=en
n
---bot.13.66.139.0 - 05-12-2020 13:16 ?p=printUV&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 05-12-2020 12:49 ?lang=el&p=401
n
---obot54.36.149.0 - 05-12-2020 12:22 ?p=401&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 08:37 ?p=thunderRadar&lang=en
n
---unknown152.234.184.0 - 05-12-2020 07:26 ?p=wsStartPage
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 06:41 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=en
n
---bot.207.46.13.0 - 05-12-2020 06:16 ?p=wsCustomize&lang=en
n
---guest193.169.252.0 - 05-12-2020 06:15 ?p=04&lang=en%2C%28SELEC
T%20%28CASE%20WHEN%20%28
1349%3D4076%29%20THEN%20
1%20ELSE%201349%2A%28SEL
ECT%201349%20FROM%20INFO
RMATION_SCHEMA.PLUGINS%2
9%20END%29%29
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 06:02 ?p=64&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 05:26 ?p=70-3&lang=en
n
---crawl62.210.188.0 - 05-12-2020 05:07 ?p=400&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 04:28 ?p=70-2&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 05-12-2020 04:09 ?p=statusWeatherSystems&
lang=en
n
---mbot77.75.79.0 - 05-12-2020 03:31 ?lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 03:31 ?p=wl-1&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 02:53 ?p=console&lang=en
n
---bot.13.66.139.0 - 05-12-2020 02:10 ?p=06&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 05-12-2020 01:23 ?p=62-4&lang=en
n
---guest94.64.188.0 - 05-12-2020 01:20 ?p=901-1&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 00:40 ?p=whoIsOnline&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 05-12-2020 00:19 ?p=trends&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 04-12-2020 23:59 ?p=ws_marine&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 04-12-2020 23:38 ?p=70-4&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 23:06 ?p=04&lang=en
n
---hbot185.191.171.0 - 04-12-2020 23:02 ?lang=el&p=70-3
n
---obot54.36.149.0 - 04-12-2020 22:53 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 22:41 ?p=wsForecast&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 22:29 ?p=sitemap&lang=en
n
---guest176.92.57.0 - 04-12-2020 22:22 ?lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 22:05 ?p=satellite-loops&lang=
en
n
---obot54.36.149.0 - 04-12-2020 21:53 ?p=901-1&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 21:41 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 21:28 ?p=wsPartners&s=wow&lang
=en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 19:40 ?p=62-6&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 19:11 ?p=incContact&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 18:57 ?p=historyv3&lang=en
n
---guest94.66.57.0 - 04-12-2020 18:53 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 04-12-2020 18:50 ?lang=en&p=wsCustomize
n
---guest54.186.117.0 - 04-12-2020 16:17 ?lang=el
n
---guest80.107.51.0 - 04-12-2020 16:08 ?lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 16:01 ?p=70-1&lang=en
n
---obot95.216.96.0 - 04-12-2020 13:28 ?p=wsPartners&s=wow&lang
=en
n
---guest79.131.15.0 - 04-12-2020 13:20
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 13:20 ?default&lang=en
n
---hbot185.191.171.0 - 04-12-2020 13:11 ?lang=en&p=04
n
---guest2.84.244.0 - 04-12-2020 12:42 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---guest35.173.233.0 - 04-12-2020 11:10 ?lang=el
n
---guest178.59.201.0 - 04-12-2020 10:27 ?p=70-1&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 09:46 ?p=wsPartners&s=wp24&lan
g=en
n
---guest18.234.91.0 - 04-12-2020 08:10 ?lang=el
n
---guest79.166.26.0 - 04-12-2020 07:38 ?p=64&lang=en
n
---bot.13.66.139.0 - 04-12-2020 06:58 ?p=wsAbout&lang=el
n
---hbot85.208.98.0 - 04-12-2020 06:36 ?lang=en&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.0 - 04-12-2020 06:35 ?lang=en&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.0 - 04-12-2020 06:35 ?lang=el&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot185.191.171.0 - 04-12-2020 06:15 ?lang=en&p=whoIsOnline
n
---obot54.36.148.0 - 04-12-2020 05:47 ?p=wsStartPage&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 04-12-2020 05:05 ?p=Space&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 04-12-2020 04:18 ?lang=en&p=satellite-loo
ps
n
---bot.13.66.139.0 - 04-12-2020 00:42 ?p=401&lang=el
n
---guest94.66.57.0 - 03-12-2020 22:32 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest176.92.80.0 - 03-12-2020 20:28 ?pcSite=Y
n
---guest89.210.156.0 - 03-12-2020 19:39 ?p=wsStartPage&wp=MB&lan
g=el
n
---hbot185.191.171.0 - 03-12-2020 19:06 ?lang=en&p=ws_marine
n
---guest79.107.159.0 - 03-12-2020 18:44 ?lang=el
n
---googlebot66.249.66.0 - 03-12-2020 18:13 ?p=sykia_weather_live&la
ng=en
n
---hbot185.191.171.0 - 03-12-2020 16:40 ?lang=el&p=whoIsOnline
n
---guest34.228.218.0 - 03-12-2020 15:05 ?lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 03-12-2020 14:53 ?lang=en&p=lightning
n
---googlebot66.249.66.0 - 03-12-2020 14:47 ?p=70-2&lang=el
n
---guest84.205.231.0 - 03-12-2020 13:46 ?p=ws_extremes&lang=el
n
---guest88.197.45.0 - 03-12-2020 12:49 ?p=wu_fct_page&lang=en
n
---guest5.54.121.0 - 03-12-2020 09:45 ?p=401&lang=el
n
---bot.192.99.13.0 - 03-12-2020 07:01 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---obot54.36.148.0 - 03-12-2020 05:46 ?lang=en
n
---unknown187.40.29.0 - 03-12-2020 04:16 ?p=wsStartPage
n
---hbot185.191.171.0 - 03-12-2020 03:01 ?lang=en&p=Earthquakes
n
---obot54.36.148.0 - 03-12-2020 02:43 ?p=Earthquakes&lang=en
n
---bot.40.77.167.0 - 03-12-2020 01:15 ?p=ws_marine&lang=el
n
---bot.13.66.139.0 - 03-12-2020 00:25 ?lang=el
n
---bot.40.77.167.0 - 02-12-2020 22:17 ?p=sykia_weather_live&la
ng=en
n
---lbot114.119.141.0 - 02-12-2020 21:49 ?pcSite=Y
n
---hbot185.191.171.0 - 02-12-2020 21:28 ?lang=en&p=70-1
n
---hbot185.191.171.0 - 02-12-2020 21:06 ?lang=el&p=62-3
n
---obot54.36.148.0 - 02-12-2020 20:14 ?p=wu_fct_page&lang=en
n
---crawl3.238.107.0 - 02-12-2020 18:45 ?p=ws_extremes&lang=el
n
---bot.207.46.13.0 - 02-12-2020 18:34 ?p=wsPartners&s=cwop&lan
g=en
n
---guest85.248.36.0 - 02-12-2020 18:20 ?p=wsStartPage&lang=en'A
=0
n
---guest94.66.57.0 - 02-12-2020 17:33 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 02-12-2020 16:53 ?lang=el&p=62-6
n
---hbot185.191.171.0 - 02-12-2020 16:07 ?lang=el&p=ws_flight_rad
ar
n
---googlebot66.249.70.0 - 02-12-2020 15:34 ?p=historyv3&lang=en
n
---guest52.42.15.0 - 02-12-2020 14:05 ?lang=el
n
---guest117.93.34.0 - 02-12-2020 14:02 ?p=incContact&lang=el
n
---googlebot66.249.70.0 - 02-12-2020 13:44 ?lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 02-12-2020 12:20 ?lang=en
n
---bot.92.220.10.0 - 02-12-2020 12:19 ?p=ewnFctHead2&lang=en
n
---bot.207.46.13.0 - 02-12-2020 10:41 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=en
n
---guest54.167.124.0 - 02-12-2020 08:56 ?lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 02-12-2020 05:01 ?p=findU&lang=en
n
---googlebot66.249.70.0 - 02-12-2020 04:50 ?p=401&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 02-12-2020 03:46 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---guest62.210.111.0 - 02-12-2020 03:39 ?p=incContact&lang=en
n
---bot.13.66.139.0 - 02-12-2020 03:38 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---guest51.195.108.0 - 02-12-2020 03:05 ?p=wsStartPage
n
---obot54.36.148.0 - 02-12-2020 01:50 ?p=ewnFctHead2&lang=en
n
---sbot173.231.59.0 - 02-12-2020 00:46 ?p=statusWeatherSystems&
lang=en
n
---bot.40.77.167.0 - 01-12-2020 20:29 ?p=sykia_weather_live&la
ng=el
n
---obot54.36.149.0 - 01-12-2020 19:01 ?p=wsAbout&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 01-12-2020 18:47 ?lang=el
n
---guest94.64.85.0 - 01-12-2020 17:19 ?p=70-2&lang=el
n
---guest94.66.57.0 - 01-12-2020 16:53 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest54.197.19.0 - 01-12-2020 16:11 ?lang=el
n

Βλέπε επίσης τις ενημερώσεις τού σταθμού μας στα παρακάτω δίκτυα:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

UK Metoffice

Equipment we use:

Μετεωρολογικός σταθμός
Davis Wireless Vantage Pro2

Davis Wireless Vantage Pro2