Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη επαγρύπνηση.    Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Οι άλλοι ιστότοποί μου:

SYKIA HOMEWEATHERSTATIONsikeaweather.alinos.eu

SYKIA METEOTEMPLATEsykiameteo.alinos.eu

alinos.eualinos.euΠοιός είναι Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:00crawl-you34.228.41.0 18:46 13-12-2018 18:47 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
---guest5.144.223.0 - 13-12-2018 17:53 ?lang=el
n
---bot.40.77.167.0 - 13-12-2018 16:48 ?p=historyv3&lang=el
n
---guest85.75.40.0 - 13-12-2018 16:34
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 15:52 ?lang=en&p=wsPrecipRadar
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 15:29 ?lang=en&p=401
n
---bot.207.46.13.0 - 13-12-2018 15:10 ?p=ws_metno_page&lang=en
n
---mbot77.75.78.0 - 13-12-2018 14:26 ?lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 14:08 ?lang=en&p=sykia_weather
_live
n
---guest85.73.29.0 - 13-12-2018 13:24 ?lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 13-12-2018 13:18 ?p=satellite-loops&lang=
en
n
---bot.207.46.13.0 - 13-12-2018 11:23 ?p=wsPrecipRadar&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 11:12 ?lang=el&p=console
n
---obot54.36.148.0 - 13-12-2018 11:05 ?p=thunderRadar&lang=el
n
---guest194.13.111.0 - 13-12-2018 10:25
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 09:54 ?lang=el&p=ws_wind_map_2
n
---guest198.50.158.0 - 13-12-2018 09:28 ?p=64&lang=en'A=0
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 09:28 ?lang=en&p=ewnFctHead2
n
---obot54.36.148.0 - 13-12-2018 07:57 ?t=2018112804
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 07:56 ?lang=el&p=wsPartners&s=
wp24
n
---obot54.36.149.0 - 13-12-2018 07:04 ?p=70-3&lang=en
n
---guest66.249.81.0 - 13-12-2018 06:45 ?pcSite=Y
n
---bot.207.46.13.0 - 13-12-2018 06:35 ?p=70-2&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 13-12-2018 06:32 ?t=2018112808
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 05:24 ?lang=el&p=wsCustomize
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 05:08 ?lang=el&p=Earthquakes
n
---hbot46.229.168.0 - 13-12-2018 03:56 ?lang=en&p=astronomy
n
---bot.40.77.167.0 - 13-12-2018 03:51 ?p=06&lang=el
n
---bot.40.77.167.0 - 13-12-2018 03:48 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
el
n
---obot54.36.148.0 - 13-12-2018 02:50 ?t=2018112905
n
---obot54.36.149.0 - 13-12-2018 00:19 ?t=2018112810
n
---googlebot66.249.64.0 - 13-12-2018 00:15 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
el
n
---obot54.36.148.0 - 12-12-2018 22:27 ?p=Space&lang=en
n
---bot.157.55.39.0 - 12-12-2018 21:43 ?p=ws_metno_page&lang=en
n
---obot95.216.96.0 - 12-12-2018 20:49 ?default&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 12-12-2018 20:02 ?p=Earthquakes&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 12-12-2018 19:41 ?t=2018112908
n
---guest195.154.104.0 - 12-12-2018 19:00 ?p=satellite-loops&lang=
en
n
---spider180.76.15.0 - 12-12-2018 18:42 ?t=2018112904
n
---obot54.36.149.0 - 12-12-2018 16:40 ?p=ws_ssgauges&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 12-12-2018 12:29 ?t=2018111805
n
---bot.173.254.224.0 - 12-12-2018 10:08 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=el
n
---hbot46.229.168.0 - 12-12-2018 09:50 ?lang=el&p=wsPartners&s=
pws
n
---obot54.36.149.0 - 12-12-2018 08:06 ?default&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 12-12-2018 07:07 ?p=incContact&lang=el
n
---hbot46.229.168.0 - 12-12-2018 04:42 ?lang=en&p=67
n
---spider180.76.15.0 - 12-12-2018 03:18 ?t=2018112810
n
---hbot46.229.168.0 - 12-12-2018 02:27 ?lang=en&p=Space
n
---bot.207.46.13.0 - 12-12-2018 00:22 ?p=70-4&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 11-12-2018 23:32 ?lang=el&p=ws_ssgauges
n
---bot.40.77.167.0 - 11-12-2018 23:25 ?p=ws_extremes&lang=el
n
---googlebot66.249.65.0 - 11-12-2018 23:21 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=en
n
---googlebot66.249.65.0 - 11-12-2018 23:04 ?p=62-2&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 11-12-2018 21:45 ?p=ws_marine&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 11-12-2018 21:22 ?lang=en&p=meteoblue
n
---obot54.36.149.0 - 11-12-2018 20:37 ?p=62-4&lang=en
n
---guest95.91.2.0 - 11-12-2018 20:26 ?p=wsStartPage
n
---bot.207.46.13.0 - 11-12-2018 20:07 ?p=62-4&lang=en
n
---googlebot66.249.65.0 - 11-12-2018 19:42 ?p=whoIsOnline&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 11-12-2018 18:14 ?t=2018111802
n
---googlebot66.249.69.0 - 11-12-2018 16:04 ?p=70-3&lang=en
n
---guest62.74.219.0 - 11-12-2018 12:46 ?pcSite=Y
n
---bot.157.55.39.0 - 11-12-2018 09:28 ?p=67&lang=el
n
---bot.207.46.13.0 - 11-12-2018 08:27 ?p=ws_extremes&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 11-12-2018 07:37 ?p=astronomy&wp=CU&lang=
el
n
---bot.207.46.13.0 - 11-12-2018 07:25 ?p=64&lang=en
n
---bot.136.243.37.0 - 11-12-2018 07:18 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---bot.207.46.13.0 - 11-12-2018 06:29 /weather28/
n
---spider180.76.15.0 - 11-12-2018 05:38 ?t=2018112904
n
---hbot46.229.168.0 - 11-12-2018 05:26 ?lang=el&p=whoIsOnline
n
---guest37.59.43.0 - 11-12-2018 03:06
n
---bot.40.77.167.0 - 11-12-2018 01:49 ?p=ws_realearth&lang=el
n
---hbot46.229.168.0 - 11-12-2018 00:57 ?lang=en&p=ws_ssgauges
n
---hbot46.229.168.0 - 11-12-2018 00:41 ?lang=el&p=62-3
n
---hbot46.229.168.0 - 10-12-2018 23:51 ?lang=el&p=wsPartners&s=
wu
n
---bot.157.55.39.0 - 10-12-2018 23:24 ?p=wsForecast&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 10-12-2018 22:33 ?p=wu_fct_page&lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 10-12-2018 20:08 ?p=wsForecast&lang=en
n
---spider180.76.15.0 - 10-12-2018 17:05 ?t=2018112901
n
---obot54.36.148.0 - 10-12-2018 07:16 ?p=67&lang=en
n
---bot.207.46.13.0 - 10-12-2018 05:05 ?p=04&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 10-12-2018 05:01 ?p=historyv3&lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 10-12-2018 03:54 ?lang=el
n
---bot.207.46.13.0 - 09-12-2018 22:57 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.40.77.167.0 - 09-12-2018 22:55 ?p=06&lang=en
n
---bot.207.46.13.0 - 09-12-2018 22:54 ?p=ws_ssgauges&lang=en
n
---spider180.76.15.0 - 09-12-2018 22:48 ?t=2018112912
n
---hbot46.229.168.0 - 09-12-2018 22:29 ?lang=en&p=astronomy
n

Βλέπε επίσης τις ενημερώσεις τού σταθμού μας στα παρακάτω δίκτυα:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

UK Metoffice

Equipment we use:

Μετεωρολογικός σταθμός
Davis Wireless Vantage Pro2

Davis Wireless Vantage Pro2