Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη επαγρύπνηση.    Δεν υπάρχει έκτακτο δελτίο καιρού

Οι άλλοι ιστότοποί μου:

PWS_Dashboardsykiaweather.alinos.eu/pwsWD/

SYKIA METEOTEMPLATEsykiameteo.alinos.eu

alinos.eualinos.euΠοιός είναι Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:10crawl-you3.235.175.0 03:24 28-09-2021 03:35 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
---obot54.36.149.0 - 28-09-2021 03:00 ?p=70-3&lang=en
n
---guest94.64.191.0 - 28-09-2021 02:55 ?p=901-1&lang=en
n
---hbot185.191.171.0 - 28-09-2021 01:34 ?lang=el&p=ws_extremes
n
---hbot185.191.171.0 - 28-09-2021 00:44 ?lang=el&p=ws_marine
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 23:26 ?p=62-3&lang=en
n
---bot/141.8.142.0 - 27-09-2021 22:28 ?lang=en
n
---guest94.66.57.0 - 27-09-2021 20:56 ?lang=el
n
---guest176.92.60.0 - 27-09-2021 20:53 ?lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 20:24 ?lang=en&p=satellite-loo
ps
n
---obot54.36.149.0 - 27-09-2021 19:37 ?p=62-3&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 19:13 ?lang=en&p=findU
n
---obot54.36.149.0 - 27-09-2021 19:00 ?p=70-1&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 27-09-2021 18:41 ?p=62-4&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 17:54 ?p=console&lang=el
n
---obot88.198.0.0 - 27-09-2021 17:23 /weather28/
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 16:26 ?p=sitemap&lang=en
n
---guest80.107.51.0 - 27-09-2021 15:32 ?lang=el
n
---guest46.176.157.0 - 27-09-2021 15:12 ?p=wsStartPage&wp=MB&lan
g=el
n
---obot54.36.149.0 - 27-09-2021 15:05 ?p=wsCustomize&lang=el
n
---googlebot66.249.66.0 - 27-09-2021 14:21 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 13:16 ?lang=el&p=whoIsOnline
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 11:40 ?lang=el&p=wsPartners&s=
wu
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 11:31 ?lang=en&p=lightning
n
---obot54.36.149.0 - 27-09-2021 10:54 ?p=thunderRadar&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 09:41 ?p=wsStartPage&wp=MB
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 09:25 ?lang=el&p=68-1
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 08:13 ?p=wsStartPage
n
---bot.157.55.39.0 - 27-09-2021 08:09 ?p=401&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 07:46 ?p=satellite-loops&lang=
en
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 07:34 ?lang=en&p=901-1
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 07:18 ?p=401&lang=en
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 05:58 ?lang=el&p=astronomy&wp=
CU
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 05:09 ?p=wsPartners&s=wow&lang
=en
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 03:36 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
en
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 03:28 ?lang=en&p=68-1
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 02:51 ?p=gaugePage&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 02:15 ?p=ws_wind_map_2&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 27-09-2021 01:42 ?p=ws_marine&lang=en
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 00:21 ?lang=en&p=sykia_weather
_live
n
---obot54.36.148.0 - 27-09-2021 00:16 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=en
n
---hbot185.191.171.0 - 27-09-2021 00:07 ?lang=en&p=ws_metno_page
n
---obot54.36.148.0 - 26-09-2021 22:50 ?p=console&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 26-09-2021 22:29 ?p=cloudRadarv3&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 26-09-2021 22:07 ?p=wsPartners&s=cwop&lan
g=en
n
---obot54.36.148.0 - 26-09-2021 21:19 ?p=ewnFctHead2&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 26-09-2021 21:01 ?p=wsAbout&lang=en
n
---guest74.208.34.0 - 26-09-2021 20:48 ?p=ws_wind_map_2&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 26-09-2021 20:08 ?p=satellite-loops&lang=
el
n
---hbot185.191.171.0 - 26-09-2021 19:59 ?lang=el&p=ws_flight_rad
ar
n
---obot54.36.148.0 - 26-09-2021 18:07 ?p=70-4&lang=en
n
---hbot185.191.171.0 - 26-09-2021 13:10 ?lang=en&p=sitemap
n
---hbot185.191.171.0 - 26-09-2021 11:46 ?lang=en&p=62-6
n
---obot54.36.148.0 - 26-09-2021 06:38 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 26-09-2021 05:33 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=el
n
---obot54.36.148.0 - 26-09-2021 02:29 ?p=62-4&lang=en
n
---bot.207.46.13.0 - 26-09-2021 01:37
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 23:26 ?p=wsAbout&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 25-09-2021 23:08 ?lang=en&p=04
n
---hbot185.191.171.0 - 25-09-2021 22:27 ?lang=el&p=ws_extremes
n
---obot54.36.149.0 - 25-09-2021 20:57 ?lang=el
n
---guest79.130.112.0 - 25-09-2021 16:14 ?p=70-1&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 14:19 ?p=70-3&lang=el
n
---guest94.66.57.0 - 25-09-2021 12:42 ?p=wsForecast&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 12:12 ?p=64&lang=el
n
---guest109.242.137.0 - 25-09-2021 10:46 ?pcSite=Y
n
---hbot185.191.171.0 - 25-09-2021 08:53 ?lang=el&p=wsPartners&s=
wu
n
---bot.207.46.13.0 - 25-09-2021 05:14 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---bot/5.255.253.0 - 25-09-2021 05:03 ?p=astronomy&wp=CU&lang=
el
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 04:58 ?p=sitemap&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 25-09-2021 04:38 ?lang=en&p=901-1
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 04:06 ?p=wu_fct_page&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 03:36 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 03:07 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
el
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 02:38 ?p=wsPartners&s=cwop&lan
g=el
n
---hbot185.191.171.0 - 25-09-2021 02:33 ?lang=el&p=astronomy&wp=
CU
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 02:26 ?p=70-4&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 25-09-2021 01:52 ?p=400&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 01:40 ?p=astronomy&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 25-09-2021 01:19 ?p=70-2&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 24-09-2021 23:00 ?p=gaugePage&lang=en
n
---tbot216.244.66.0 - 24-09-2021 20:37
n
---bot/77.88.5.0 - 24-09-2021 19:24 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
en
n
---bot/77.88.5.0 - 24-09-2021 19:23 ?p=wsPrecipRadar&lang=en
n
---bot/77.88.5.0 - 24-09-2021 19:22 ?p=printUV&lang=el
n
---bot/77.88.5.0 - 24-09-2021 19:22 ?p=wu_fct_page&lang=en
n
---bot/77.88.5.0 - 24-09-2021 19:21 ?p=Earthquakes&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 24-09-2021 18:33 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=el
n
---obot54.36.149.0 - 24-09-2021 16:19 ?p=astronomy&wp=CU&lang=
el
n
---guest85.75.198.0 - 24-09-2021 15:16 ?p=70-1&lang=en
n
---guest52.91.213.0 - 24-09-2021 13:21 ?lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 24-09-2021 13:05 ?p=trends&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 24-09-2021 12:34 ?p=68-1&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 24-09-2021 10:24 ?p=ws_extremes&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 24-09-2021 08:32 ?lang=en&p=64
n
---obot54.36.149.0 - 24-09-2021 07:39 ?p=wsPartners&s=wp24&lan
g=el
n
---hbot185.191.171.0 - 24-09-2021 06:05 ?lang=en&p=ws_extremes
n
---guest176.92.155.0 - 24-09-2021 05:18 ?p=64&lang=en
n

Βλέπε επίσης τις ενημερώσεις τού σταθμού μας στα παρακάτω δίκτυα:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

UK Metoffice

Equipment we use:

Μετεωρολογικός σταθμός
Davis Wireless Vantage Pro2

Davis Wireless Vantage Pro2