Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη επαγρύπνηση.    Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Οι άλλοι ιστότοποί μου:

SYKIA HOMEWEATHERSTATIONsikeaweather.alinos.eu

SYKIA METEOTEMPLATEsykiameteo.alinos.eu

alinos.eualinos.euΠοιός είναι Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:00crawl-you54.226.23.0 13:44 19-02-2019 13:45 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
01:00hbot46.229.168.0 13:33 19-02-2019 13:33 ?lang=el&p=ws_extremes
j
---guest2.86.173.0 - 19-02-2019 13:08 ?p=70-1&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 19-02-2019 12:13 ?t=2018110803
n
---obot54.36.149.0 - 19-02-2019 12:09 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 19-02-2019 11:36 ?p=ws_metno_page&lang=en
n
---tbot216.244.66.0 - 19-02-2019 11:32 ?p=satellite-loops&lang=
el
n
---hbot46.229.168.0 - 19-02-2019 11:30 ?lang=en&p=04
n
---obot54.36.148.0 - 19-02-2019 10:50 ?p=ws_extremes&lang=en
n
---spider180.76.15.0 - 19-02-2019 10:07 ?p=68-1&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 19-02-2019 10:00 ?lang=en&p=400
n
---hbot46.229.168.0 - 19-02-2019 09:22 ?lang=en&p=68-1
n
---bot.157.55.39.0 - 19-02-2019 09:08 ?p=70-3&lang=en
n
---googlebot66.249.69.0 - 19-02-2019 07:25 ?p=401&lang=el
n
---bot.207.46.13.0 - 19-02-2019 06:50 ?p=67&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 19-02-2019 06:49 ?lang=en&p=70-4
n
---mbot77.75.79.0 - 19-02-2019 06:15 ?lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 19-02-2019 04:20 ?lang=el&p=ws_marine
n
---obot54.36.148.0 - 19-02-2019 03:19 ?t=2018112603
n
---bot.40.77.167.0 - 19-02-2019 00:58 ?p=wu_fct_page&lang=el
n
---bot.40.77.167.0 - 19-02-2019 00:56 ?p=70-1&lang=el
n
---guest104.155.179.0 - 18-02-2019 23:52 ?lang=en&p=67
n
---spider180.76.15.0 - 18-02-2019 23:36 ?p=62-2&lang=en
n
---bot.157.55.39.0 - 18-02-2019 22:45 ?p=62-3&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 18-02-2019 20:47 ?p=printUV&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 18-02-2019 20:31
n
---bot.207.46.13.0 - 18-02-2019 20:31 /weather28/
n
---spider180.76.15.0 - 18-02-2019 20:01 ?p=printUV&lang=en
n
---guest54.165.90.0 - 18-02-2019 19:44
n
---guest94.66.250.0 - 18-02-2019 19:24 ?lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 18-02-2019 19:02 ?p=ws_yrno_page&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 18-02-2019 17:15 ?p=ws_metno_page&lang=el
n
---hbot46.229.168.0 - 18-02-2019 16:34 ?lang=en&p=incContact
n
---obot54.36.148.0 - 18-02-2019 15:28 ?p=06&lang=en
n
---bot.157.55.39.0 - 18-02-2019 15:11 ?p=70-2&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 18-02-2019 14:44 ?p=astronomy&wp=CU&lang=
el
n
---obot95.216.96.0 - 18-02-2019 14:41 ?lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 18-02-2019 14:37 ?p=meteoblue&lang=el
n
---hbot46.229.168.0 - 18-02-2019 12:22 ?lang=el&p=trends
n
---guest84.205.244.0 - 18-02-2019 12:14 ?p=70-3&lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 18-02-2019 11:29 ?p=printUV&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 18-02-2019 10:20 ?p=astronomy&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 18-02-2019 10:11 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
en
n
---bot.207.46.13.0 - 18-02-2019 09:29 ?p=ws_extremes&lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 18-02-2019 09:27 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=en
n
---bot.207.46.13.0 - 18-02-2019 07:55 ?p=wu_fct_page&lang=el
n
---hbot46.229.168.0 - 18-02-2019 05:44 ?lang=el&p=67
n
---obot54.36.148.0 - 18-02-2019 05:26 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 18-02-2019 05:09 ?p=26&lang=el
n
---bot/141.8.142.0 - 18-02-2019 04:39 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
en
n
---obot54.36.148.0 - 18-02-2019 01:49 ?p=wsPartners&s=cwop&lan
g=en
n
---spider180.76.15.0 - 18-02-2019 01:46 ?p=ws_flight_radar&lang=
en
n
---bot/178.154.246.0 - 18-02-2019 01:16 ?p=incContact&lang=en
n
---googlebot66.249.69.0 - 18-02-2019 01:06 ?p=62-2&lang=el
n
---bot.207.46.13.0 - 18-02-2019 00:51 ?p=68-1&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 17-02-2019 23:55 ?lang=en&p=64
n
---spider180.76.15.0 - 17-02-2019 22:50 ?p=68-1&lang=en
n
---bot.40.77.167.0 - 17-02-2019 22:29 ?p=ws_extremes&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 17-02-2019 20:40 ?p=70-4&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 17-02-2019 18:09 ?t=2018112902
n
---hbot46.229.168.0 - 17-02-2019 17:58 ?lang=en&p=wsPartners&s=
awekas
n
---obot54.36.149.0 - 17-02-2019 16:42 ?p=printUV&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 17-02-2019 15:58 ?t=2018112908
n
---obot54.36.149.0 - 17-02-2019 14:40 ?p=ws_marine&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 17-02-2019 14:38 ?lang=en&p=printUV
n
---bot.157.55.39.0 - 17-02-2019 14:10 ?p=70-2&lang=en
n
---bot.157.55.39.0 - 17-02-2019 13:00 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 17-02-2019 12:10 ?p=Space&lang=el
n
---guest85.75.40.0 - 17-02-2019 11:41
n
---guest79.167.16.0 - 17-02-2019 10:07
n
---hbot46.229.168.0 - 17-02-2019 10:05 ?lang=en&p=wsAbout
n
---hbot46.229.168.0 - 17-02-2019 09:48 ?lang=el&p=wsPartners&s=
pws
n
---obot54.36.149.0 - 17-02-2019 09:26 ?p=statusWeatherSystems&
lang=en
n
---bot.157.55.39.0 - 17-02-2019 04:52 ?p=console&lang=en
n
---hbot46.229.168.0 - 17-02-2019 02:56 ?lang=en&p=ws_flight_rad
ar
n
---obot54.36.148.0 - 17-02-2019 02:07 ?p=ws_ssgauges&lang=en
n
---bot.207.46.13.0 - 17-02-2019 01:09 ?p=trends&lang=el
n
---obot54.36.149.0 - 16-02-2019 22:54 ?p=wsPartners&s=wow&lang
=en
n
---obot54.36.148.0 - 16-02-2019 21:39 ?p=ws_metno_page&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 16-02-2019 21:33 ?p=metarDisplay&lang=en
n
---bot.157.55.39.0 - 16-02-2019 20:56 ?lang=el
n
---spider180.76.15.0 - 16-02-2019 20:56 ?p=wsPrecipRadar&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 16-02-2019 20:25 ?p=ws_ssgauges&lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 16-02-2019 20:10
n
---obot54.36.149.0 - 16-02-2019 19:20 ?p=62-2&lang=en
n
---bot/141.8.142.0 - 16-02-2019 18:18 ?lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 16-02-2019 18:03 ?p=ws_extremes&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 16-02-2019 16:24 ?p=whoIsOnline&lang=en
n
---bot.157.55.39.0 - 16-02-2019 15:50 ?lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 16-02-2019 15:37 /weather28/
n
---guest185.156.60.0 - 16-02-2019 14:51 ?pcSite=Y
n
---hbot46.229.168.0 - 16-02-2019 14:46 ?lang=el&p=70-4
n
---googlebot66.249.75.0 - 16-02-2019 12:49 ?default&lang=en
n
---spider180.76.15.0 - 16-02-2019 12:01 ?p=printUV&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 16-02-2019 11:48 ?t=2018111802
n
---hbot46.229.168.0 - 16-02-2019 10:55 ?t=2018112112
n
---spider180.76.15.0 - 16-02-2019 09:45 ?p=ws_flight_radar&lang=
en
n
---bot.157.55.39.0 - 16-02-2019 09:09 ?p=wsPrecipRadar&lang=en
n
---spider180.76.15.0 - 16-02-2019 08:38 ?p=wsForecast&lang=en
n
---googlebot66.249.69.0 - 16-02-2019 07:51 ?p=901-1&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 16-02-2019 07:30 ?p=wsStartPage&lang=en
n
---guest89.210.52.0 - 16-02-2019 07:14 ?p=wsStartPage&wp=MB&lan
g=el
n
---obot54.36.149.0 - 16-02-2019 06:20 ?p=ws_wind_map_2&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 16-02-2019 06:11 ?p=Earthquakes&lang=el
n
---crawl54.174.53.0 - 16-02-2019 02:39 /weather28/?p=ws_marine&
lang=en
n
---crawl54.174.55.0 - 16-02-2019 02:39 /weather28/?p=ws_marine&
lang=en
n
---crawl54.174.58.0 - 16-02-2019 02:38 /weather28/?p=ws_marine&
lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 16-02-2019 02:23 ?p=wsForecast&lang=en
n
---googlebot66.249.69.0 - 16-02-2019 01:36 ?p=70-2&lang=el
n
---bot.157.55.39.0 - 16-02-2019 00:53 ?p=62-2&lang=el
n
---obot54.36.148.0 - 16-02-2019 00:44 ?p=ws_flight_radar&lang=
en
n
---hbot46.229.168.0 - 16-02-2019 00:43 ?lang=el&p=astronomy
n
---googlebot66.249.69.0 - 16-02-2019 00:39 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n

Βλέπε επίσης τις ενημερώσεις τού σταθμού μας στα παρακάτω δίκτυα:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

UK Metoffice

Equipment we use:

Μετεωρολογικός σταθμός
Davis Wireless Vantage Pro2

Davis Wireless Vantage Pro2