Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη επαγρύπνηση.    Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Οι άλλοι ιστότοποί μου:

SYKIA HOMEWEATHERSTATIONsikeaweather.alinos.eu

SYKIA METEOTEMPLATEsykiameteo.alinos.eu

alinos.eualinos.euΤο τωρινό status μετεωρολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην λειτουργία αυτού τού ιστότοπου

Χρόνος συνεχούς λειτουργίας σταθμού 71 ημέρες 10 ώρες

Ο σταθμός αυτός χρησιμοποιεί Cumulus (1.9.4-1099) software για την αναφορά καιρικών συνθηκών

Το πρόγραμμα αυτό τρέχει σε ένα Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz Windows XP Service Pack 3 build 2600 υπολογιστή

  Στοιχείο Status Ηλικία
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση την 
23-05-2018 02:15 
 Realtime file uploadCU/realtimeTags.txt Current 0:00:38 23-05-2018 02:14
 Weather data files uploadCU/tagsCU.txt Current 0:00:02 23-05-2018 02:15
 Weather data time 23-05-2018 02:15 Current 0:00:26 23-05-2018 02:15
 Graphs uploadCU/windrose.png Current 0:04:22 23-05-2018 02:11

Βλέπε επίσης τις ενημερώσεις τού σταθμού μας στα παρακάτω δίκτυα:

European Weather Network

Weather Underground

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

UK Metoffice

Equipment we use:

Μετεωρολογικός σταθμός
Davis Wireless Vantage Pro2

Davis Wireless Vantage Pro2