Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη επαγρύπνηση.    Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Οι άλλοι ιστότοποί μου:

SYKIA HOMEWEATHERSTATIONsikeaweather.alinos.eu

SYKIA METEOTEMPLATEsykiameteo.alinos.eu

alinos.eualinos.euΜέγιστες και ελάχιστες τιμές από 1 Ιαν 2019

Τώρα Σήμερα Χθές Τρέχοντος μηνός Τρέχοντος έτους Ρεκόρ σταθμού
 Θερμοκρασία  13,6°Crising
Μέγιστη τιμή13,7°C (11:29)14,7°C (15:36)19,8°C (03-02)19,8°C (03-02)19,8°C (03-02-2019)
Ελάχιστη τιμή5,4°C (07:17)4,6°C (07:11)4,4°C (09-02)0,3°C (08-01)0,3°C (08-01-2019)
 Αίσθηση ψύχους  12,6°C 
Ελάχιστη τιμή3,9°C (06:45)2,8°C (06:57)2,0°C (09-02)-2,5°C (07-01)-2,5°C (07-01-2019)
 Δείκτης θερμότητας  13,6°C  
Μέγιστη τιμή13,7°C (11:29)14,7°C (15:36)19,8°C (03-02)19,8°C (03-02)19,8°C (03-02-2019)
Τώρα Σήμερα Χθές Τρέχοντος μηνός Τρέχοντος έτους Ρεκόρ σταθμού
 Βροχόπτωση
Βροχή / Melt 0,0 mm  0,0 mm  39,4 mm  62,4 mm 62,4 mm 
Evapotranspiration0,0 mm  0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 
 Υγρασία  66%  
Μέγιστη τιμή72% (05:22)70% (05:36)86% (06-02)94% (12-01)94% (12-01-2019)
Ελάχιστη τιμή55% (09:20)44% (15:43)33% (14-02)25% (16-01)25% (16-01-2019)
 Σημείο δρόσου  7,4°C  
Μέγιστη τιμή7,8°C (11:38)4,9°C (17:49)11,4°C (03-02)11,4°C (03-02)11,4°C (03-02-2019)
Ελάχιστη τιμή0,1°C (03:22)-0,9°C (04:42)-4,0°C (14-02)-13,5°C (16-01)-13,5°C (16-01-2019)
Τώρα Σήμερα Χθές Τρέχοντος μηνός Τρέχοντος έτους Ρεκόρ σταθμού
 Βαρομ. Πίεση  1020,5 hPa  Σταθερή
Μέγιστη τιμή1021,9 hPa (08:58)1023,8 hPa (09:30)1026,1 hPa (17-02)1026,1 hPa (17-02)1026,1 hPa (17-02-2019)
Ελάχιστη τιμή1020,5 hPa (13:34)1020,8 hPa (18:10)1003,5 hPa (06-02)990,4 hPa (25-01)990,4 hPa (25-01-2019)
 Ανεμος  11,2 χλμ/ω   Ανεμος από Β  Πολύ ασθενής
Ριπή16,2 km/h (10:43)13,0 km/h (09:31)61,2 km/h (14-02)67,7 km/h (15-01)67,7 km/h (15-01-2019)

Βλέπε επίσης τις ενημερώσεις τού σταθμού μας στα παρακάτω δίκτυα:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

UK Metoffice

Equipment we use:

Μετεωρολογικός σταθμός
Davis Wireless Vantage Pro2

Davis Wireless Vantage Pro2