Πληροφορίες Meteoalarm


Οι άλλοι ιστότοποί μου:

PWS_Dashboardsykiaweather.alinos.eu/pwsWD/

SYKIA METEOTEMPLATEsykiameteo.alinos.eu

alinos.eualinos.euΔείκτες κινδύνου πυρκαγιάς


FWI (Fire Weather Index)

Η αντιπυρική περίοδος έληξε.  Την χρονική περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως και 30ής Απριλίου επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο. Οσοι εκτελούν εργασίες καθαρισμού αγρών ή κλαδεύσεις δέντρων, να αποφεύγουν την καύση τους όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως όταν φυσάει αέρας. Αμέσως μετά την καύση τους, πρέπει να σβήνουν με νερό τα υπολείμματα αυτής (κουτσουράκια που καπνίζουν, κάρβουνα, στάχτες κλπ).

Ο δείκτης FWI (Δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς) συνδυάζει τον ISI (Δείκτης αρχικής εξάπλωσης) με τον BUI (Δείκτης αυξησιμότητας της έντασης πυρκαγιάς) και παρέχει την αριθμητική βαθμολόγηση τής έντασης μιάς ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Ο FWI διαιρείται σε 5 κατηγορίες κινδύνου:

Χαμηλός 0-11.1   Μέτριος 11.2-21.2   Υψηλός 21.3-37.9   Πολύ υψηλός 38-49.9   Ακραίος 50+

Οι παρακάτω τιμές και πίνακες ενημερώνονται καθημερινά το μεσημέρι στις 12:02 τοπική ώρα

Πίνακας δεικτών FWI που κατέγραψε ο σταθμός τής Συκιάς τις τελευταίες 15 ημέρες. Τελευταία ενημέρωση:

Sykia Fire Weather Page

07/04/2024 13:02:40

DateTemp
ºC
Humidity
%
Wind Speed
kmph
Rainfall
mm
FFMCDMCDCISIBUIFWIFWI DC
07/04/202418,3586,50,0086,8432113,75711,2MODERATE
06/04/202417,8599,70,0086,8412074,45512,6MODERATE
05/04/202417,16111,20,0086,8402024,75313,1MODERATE
04/04/202417,45325,90,0087,53819811,05224,1HIGH
03/04/202419,1486,50,0087,5361944,15011,3MODERATE
02/04/202419,8581,40,0087,2341903,1478,7LOW
01/04/202418,4563,20,0087,2331853,3458,9LOW
31/03/202417,6583,20,0087,2311813,3448,7LOW
30/03/202417,1584,70,0087,2301783,6429,1LOW
29/03/202417,7544,70,0087,4281753,7409,1LOW
28/03/202419,14922,70,0087,4271739,23818,3MODERATE
27/03/202418,35816,20,0087,4251696,63613,8MODERATE
26/03/202416,64514,40,0087,7231666,33413,0MODERATE
25/03/202419,74716,20,0087,7211646,93213,4MODERATE
24/03/202416,34920,90,0086,8191617,73014,0MODERATE


FFMC (Fine Fuel Moisture Code): Δείκτης μέτρησης τής περιεχόμενης υγρασίας σε σκουπίδια και σε άλλα λεπτά σε στάδιο ωρίμανσης καύσιμα.  Ο δείκτης αυτός υποδηλώνει την σχετική ευκολία ανάφλεξης και την ευφλεκτότητα τών λεπτών καυσίμων.  Το εύρος κλίμακας τού δείκτη είναι από το 0 έως το 99.  Κάθε τιμή άνω τού 70 θεωρείται υψηλή, και άνω τού 90 ακραία.

DMC (Duff Moisture Code): Δείκτης μέτρησης τής μέσης υγρασίας που περιέχεται σε χαλαρά συμπιεσμένα οργανικά στρώματα μέτριου βάθους.  Ο δείκτης αυτός αποτελεί μία ένδειξη τής έντασης καύσης στα μετρίου βάθους στρώματα οργανικών ουσιών και στα μετρίου μεγέθους ξύλινα υλικά.  Μία τιμή τού DMC άνω τού 30 σημαίνει ξηρότητα, και άνω τού 40 υποδηλώνει βαθμό έντονης καύσης τών υλικών αυτών.  Θα πρέπει να μην γίνεται χρήση φωτιάς στο ύπαιθρο όταν ο δείκτης DMC είναι άνω τού 40.

DC (Drought Code): Δείκτης μέτρησης τής μέσης υγρασίας που περιέχεται σε βαθιά, συμπιεσμένα οργανικά στρώματα.  Ο δείκτης αυτός αποτελεί χρήσιμη ένδειξη τών επιπτώσεων εποχιακής ξηρασίας στα καύσιμα δασών και τής ποσότητας υπόκαυσης τών βαθέων στρωμάτων οργανικών ουσιών και μεγάλων ξύλινων κορμών.  Μία τιμή τού DC ίση με 200 είναι υψηλή, ενώ 300 και άνω είναι ακραία υποδηλώνοντας οτι η πυρκαγιά θα περιλάβει και τα βαθιά υποστρώματα οργανικών ουσιών και βαρέων καυσίμων.  Θα πρέπει να μην γίνεται χρήση φωτιάς στο ύπαιθρο όταν ο δείκτης DC είναι άνω τού 300.

ISI (Initial Spread Index): Δείκτης μέτρησης τού αναμενόμενου ρυθμού εξάπλωσης μιάς πυρκαγιάς.  Συνδυάζει τίς επιδράσεις τού ανέμου και τού δείκτη FFMC που έχουν στον ρυθμό εξάπλωσης, χωρίς την επιρροή τών διαφόρων ποσοτήτων καυσίμων.  Η χωρίς ανώτατο όριο κλίμακα τού ISI αρχίζει από το μηδέν και μία τιμή ίση με 10 υποδεικνύει υψηλούς ρυθμούς εξάπλωσης σύντομα μετά την ανάφλεξη.  Μία τιμή ίση με 16 και άνω υποδεικνύει ακραία ταχύ ρυθμό εξάπλωσης.

BUI (Buildup Index): Δείκτης μέτρησης τής συνολικής διαθέσιμης προς καύση ποσότητας καυσίμων.  Συνδυάζει τούς δείκτες DMC και DC.  Η κλίμακα BUI αρχίζει από το μηδέν και δεν έχει ανώτατο όριο.  Μία τιμή άνω τού 40 είναι υψηλή, και άνω τού 60 είναι ακραία.


Δομή τού FWI συστήματος (Natural Resources Canada)

Βλέπε επίσης τις ενημερώσεις τού σταθμού μας στα παρακάτω δίκτυα:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

UK Metoffice

Equipment we use:

Μετεωρολογικός σταθμός
Davis Wireless Vantage Pro2

Davis Wireless Vantage Pro2